A+
A
A-
.
Cont_top Cont_bottom

10-02 2016

Działalność

Dodano Sieradz PEC godz. 07:15


 

Zadaniem Spółki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępności dostaw energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Miasta Sieradza oraz gazu na cele bytowe dla odbiorców Miasta Sieradza.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • dystybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
 • handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • działalność z zakresie architektury,
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • pozostałe badania i analizy techniczne,
 • wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
 • pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.


Informacja wytworzona przez: Sieradz PEC w dniu: 2016-02-10 07:15:12
Data ostatniej modyfikacji: Kurzawska Renata w dniu: 2020-06-25 14:34:27