A+
A
A-
.
Cont_top Cont_bottom

Redakcja

Lista osób redagujących i obsługujących serwis BIP

Imię i nazwisko: Mikołajewicz Jerzy

Stanowisko: Informatyk

Telefon: 438266934

Faks:

E-mail: j.mikolajewicz@pecsieradz.pl

Imię i nazwisko: Sieradz PEC

Stanowisko:

Telefon:

Faks:

E-mail: admin@mescaldesign.pl

Imię i nazwisko: Kurzawska Renata

Stanowisko:

Telefon: 438266914

Faks:

E-mail: r.kurzawska@pecsieradz.pl