Cont_top Cont_bottom

10-02 2016

Organy spółki

Dodano Sieradz PEC godz. 07:13


Organy spółki


 

Organami spółki są:Zgromadzenie Wspólników


Rada Nadzorcza


Zarząd Spółki

 


 

Zgromadzenie Wspólników stanowi jednoosobowo
Prezydent Sieradza


 


W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Krystyna Grabicka

- Przewodnicząca

Jacek Dorszewicz

- Wiceprzewodniczący

Janusz Baszczyński

- Sekretarz

Marek Błoch

- Członek

Marcin Gołembiewski

- CzłonekZarząd Spółki: Prezes Zarządu Dariusz Sucherski
Prokurent: Dyrektor Finansowy Główny Księgowy Anna Sroczyńska