Cont_top Cont_bottom

19-06 2017

Zamówienia publiczne

Dodano Mikołajewicz Jerzy godz. 12:02


 

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta prowadzeni sprawy związane z Zamówieniami Publicznymi. Postępowania przetargowe prowadzone są na podstawie Regulaminu Zamówień Sektorowych Podprogowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu.

 

Przetargi:

 

22.03.2017 Prace projektowe rozbiórka budynku  CM2   załącznik do pobrania 

 

17.07.2017 Zapytanie o cenę - Rozbiórka budynku CM2   załącznik do pobrania 

 

01.09.2017 Projekt modernizacji budynku kotłowni przy ul.Spółdzielczej 4  załącznik do pobrania 

 

23.10.2017  Wykonanie prac projektowych termomodernizacja - Unieważnienie  załącznik do pobrnia

 

25.10.2017  Zapytanie o cene - Wykonanie prac projektowych   załącznik do pobrania 

 

10.11.2017  Wykonanie prac projektowych termomodernizacji budynków  - Unieważnienie  załącznik do pobrania

 

05.01.2018  Wykonanie obsługi geodezyjnej - Zapytanie o cenę   załącznik do pobrania 

 

19.07.2018  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa ciepłowni geotermalnej w Sieradzu z podłączeniem do sieci cieplnej PEC Sp. z o.o. w Sieradzu" - załączniki do pobrania:

- SIWZ - zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 mapa 1

- Załącznik nr 1 mapa 2

- Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 ,  Załącznik  nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 , Załącznik nr 7 , Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9 - wzór umowy

- Informacja do postępowania ZP/2018/07/01

Ogłoszenie wyników postępowania.

 

07.08.2018  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu" - załączniki do pobrania:

- SIWZ - zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 ,  Załącznik  nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 , Załącznik nr 7 , Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9

Wycenę można wykonać na podstawie załączonych kosztorysów ofertowych:

archiwum_przedmiar-nakladczy.pdf   kotlownia_przedmiar-nakladczy.pdf    portiernia_przedmiar-nakladczy.pdf    warsztaty_przedmiar-nakladczy.pdf  

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej:  stolarka-archiwum-1.pdf    stolarka-archiwum-2.pdf   stolarka-kotlownia-1.pdf   stolarka-kotlownia-2.pdf   stolarka-kotlownia-3.pdf  stolarka-kotlownia-4.pdf  stolarka-kotlownia-5.pdf   stolarka-portiernia-1.pdf   stolarka-warsztaty-1.pdf stolarka-warsztaty-2.pdf

 

 

27.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na Termomodrnizację budynków załącznik do pobrania