Cont_top Cont_bottom

10-02 2016

Kontakty

Dodano Sieradz PEC godz. 07:33


Kontakty


 
 
 

 

Centrala (Zarząd i Biurowiec)

Sekretariat

(43) 826-69-00
(43) 826-69-10
Pogotowie Ciepłownicze (43) 826-69-09
Biuro Obsługi Klienta (43) 826-69-14
Ciepłownia Miejska (ul. Zachodnia 2)

 

(43) 826-62-42
(43) 826-62-00
Zaopatrzenie (43) 826-62-51

 

Adresy email:

 

Adres główny
Dorota Brocka

 

sekretariat@pecsieradz.pl

Prezes Zarządu
mgr inż. Dariusz Sucherski

 

d.sucherski@pecsieradz.pl

Dyrektor Techniczny

mgr inż. Małgorzata Wojtczak

 

m.wojtczak@pecsieradz.pl

Dyrektor Finansowy Główny Księgowy
mgr Anna Sroczyńska

 

a.sroczynska@pecsieradz.pl

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego
mgr Aneta Kęsiak

 

a.kesiak@pecsieradz.pl

Kierownik Działu Inwestycji i Obsługi Klienta
inż. Tomasz Kozak

 

t.kozak@pecsieradz.pl

Kierownik Działu Produkcji Ciepła

Sławomir Kaniewski


 

 

s.kaniewski@pecsieradz.pl

Kierownik Działu Sieci Cieplnych i Węzłów
mgr inż. Czesław Wojdała

 

c.wojdala@pecsieradz.pl

Kierownik Działu Technicznego - Remontowego
Piotr Czarnecki

 

p.czarnecki@pecsieradz.pl