Cont_top Cont_bottom

10-02 2016

Działalność

Dodano Sieradz PEC godz. 07:15


Działalność


 

 

Zgodnie z Rejestrem Przedsiębiorców
przedmiotem działalności spółki są:

 

 1. Produkcja i zakup energii cieplnej.

 2. Przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej.

 3. Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie spółki.

 4. Programowanie i koordynacja ciepłownictwa na terenie Sieradza.

 5. Prowadzenie inwestycji i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.

 6. Dystrybucja gazu.

 7. Wykonywanie prac projektowych i świadczenie usług konsultingowych w zakresie działalności spółki.

 8. Realizowanie usług remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych.

 9. Realizowanie usług transportowych.

 10. Prowadzenie działalności handlowej hurtowej.

 11. Prowadzenie działalności handlowej detalicznej.

 12. Prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie urządzeń, armatury i materiałów dla potrzeb ciepłownictwa i gazownictwa.

 13. Produkcja elementów budowlanych w ramach likwidacji odpadów poprodukcyjnych (żużel).