A+
A
A-
.
Cont_top Cont_bottom

19-06 2017

Konkursy ofert i e-Zamówienia Publiczne

Dodano Mikołajewicz Jerzy godz. 12:02


 

e-Zamówienia Publiczne.

 

 

 

Zamówienia Publiczne.

Dział Rozwoju i Obsługi Klienta prowadzeni sprawy związane z Zamówieniami Publicznymi. Postępowania przetargowe prowadzone są na podstawie Regulaminu_Udzielania_Zamówień_Sektorowych_Podprogowych na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu.

 

Przetargi:

15.06.2022 r. - "Naprawa części ciśnieniowej kotła WR 10 nr 3 zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej CM2 w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 4"

SWZ - naprawa cz.ciśn.kotła WR10

Formularz ofertowy-zapytanie o cenę. Naprawa cz.ciśn.kotła WR10.1

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług

Zał. nr 4 -Ośw. o speł. warunków udziału w postęp. -Naprawa cz.ciśn.kotła WR10

Rysunek 1_K3 pęczek konwekcyjny_PEC Sieradz

Rysunek 2_K3 detale_PEC Sieradz

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

29.11.2021 r. "Modernizacja układu odpylania kotła WR-25 Nr 2 zainstalowanego w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu"

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Warunków Zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 - Szczegółowe warunki wykonania zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Wizja lokalna

Załącznik Nr 4 - Wykaz osób

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonanwcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik Nr 8 - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 01.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 10.12.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 15.12.2021 r.

Odpowiedź na pytania Wykonawców - 21.12.2021 r.

 

 

24.06.2021 Remont komina żelbetowego h=100m zlokalizowanego w Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu w zakresie naprawy wewnętrznej części trzonu komina oraz przeprowadzenie okresowej kontroli technicznej dwóch kominów: h=100m w Ciepłowni Miejskiej nr 1 przy ul. Zachodniej 2 i h=40m w Ciepłowni Miejskiej nr 2 przy ul. Spółdzielczej 4 w Sieradzu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia - zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załacznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania

 

22.04.2021 Nadzór inwestorski - Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań:

1. „Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”

2. „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie ,  Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania 30.04.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 28.04.2021 r.

Odpowiedzi na pytania 26.04.2021 r.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykoanie zamówienia

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załacznik nr 7 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Wzór umowy dla zadania 1

Załącznik nr 9 - Wzór umowy dla zadania 2

Załącznik nr 10 - PFU dla zadania 1

Załącznik nr 11 - PFU dla zadania 2

Załącznik nr 12 - Projekt robót geologicznych

 

 

31.03.2021 Inżynier kontraktu i nadzoru inwestorskiego dla zadań:

1. „Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2”

2. „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Ogłoszenie ,  Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla zadania 1

Załącznik nr 7 - Wzór umowy dla zadania 2

Załącznik nr 8 - PFU dla zadania 1

Załącznik nr 9 - PFU dla zadania 2

Załącznik nr 10 - Projekt robót geologicznych

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - 09.04.2021

Odpowiedź na pytanie Oferenta

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego - 12.04.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

 


 

10.12.2019 Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu: Informacja o ogłoszeniu, Załącznik nr 1 SIWZ, Załącznik nr 2,  Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11

Odpowiedzi na pytania oferentów 18.12.2019.

Odpowiedzi na pytania oferentów 19.12.2019.

Odpowiedzi na pytania oferentów 20.12.2019.

Odpowiedzi na pytania oferentów 20.12.2019.

Załącznik nr 1 do umowy.

Ogłoszenie wyników postępowania.

 

10.12.2019 Budowa ciepłowni geotermalno - biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2: Informacja o ogłoszeniu, Załącznik nr 1 SIWZ, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załącznik nr 10, Załącznik nr 11

Odpowiedzi na pytania oferentów 19.12.2019.

Odpowiedzi na pytania oferentów 20.12.2019.

Załącznik nr 1 do umowy.

Ogłoszenie wyników postępowania.

 

27.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na Termomodrnizację budynków załącznik do pobrania 

 

07.08.2018  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Termomodernizacja budynków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu" - załączniki do pobrania:

- SIWZ - zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 ,  Załącznik  nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 , Załącznik nr 7 , Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9

Wycenę można wykonać na podstawie załączonych kosztorysów ofertowych:

archiwum_przedmiar-nakladczy.pdf   kotlownia_przedmiar-nakladczy.pdf    portiernia_przedmiar-nakladczy.pdf    warsztaty_przedmiar-nakladczy.pdf  

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej:  stolarka-archiwum-1.pdf    stolarka-archiwum-2.pdf   stolarka-kotlownia-1.pdf   stolarka-kotlownia-2.pdf   stolarka-kotlownia-3.pdf  stolarka-kotlownia-4.pdf  stolarka-kotlownia-5.pdf   stolarka-portiernia-1.pdf   stolarka-warsztaty-1.pdf stolarka-warsztaty-2.pdf

 

19.07.2018  Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa ciepłowni geotermalnej w Sieradzu z podłączeniem do sieci cieplnej PEC Sp. z o.o. w Sieradzu" - załączniki do pobrania:

- SIWZ - zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 1 mapa 1

- Załącznik nr 1 mapa 2

- Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 ,  Załącznik  nr 4 , Załącznik nr 5 , Załącznik nr 6 , Załącznik nr 7 , Załącznik nr 8

- Załącznik nr 9 - wzór umowy

- Informacja do postępowania ZP/2018/07/01

Ogłoszenie wyników postępowania.

 

 

05.01.2018  Wykonanie obsługi geodezyjnej - Zapytanie o cenę   załącznik do pobrania 

 

10.11.2017  Wykonanie prac projektowych termomodernizacji budynków  - Unieważnienie  załącznik do pobrania

 

25.10.2017  Zapytanie o cene - Wykonanie prac projektowych   załącznik do pobrania 

 

23.10.2017  Wykonanie prac projektowych termomodernizacja - Unieważnienie  załącznik do pobrnia

 

01.09.2017 Projekt modernizacji budynku kotłowni przy ul.Spółdzielczej 4  załącznik do pobrania 

 

17.07.2017 Zapytanie o cenę - Rozbiórka budynku CM2   załącznik do pobrania 22.03.2017 Prace projektowe rozbiórka budynku  CM2   załącznik do pobrania
 

 Informacja wytworzona przez: Mikołajewicz Jerzy w dniu: 2017-06-19 12:02:37
Data ostatniej modyfikacji: Kurzawska Renata w dniu: 2022-07-20 14:43:23